אטום

Submitted by alexL on Thu, 12/06/2018 - 04:03

בליבת המודל המדעי המודרני נמצא המושג של אטום. מאחר ומדובר ברעיון יסוד, לא ניתן להגדיר את האטום באמצעות מונחים אחרים. למעשה, המושג של אטום הוא מין של אקסיומה אשר אינה מוגדרת בהליך הגיוני מקפיד אלא באמצעותה מוגדרים מונחים אחרים. יחד עם זאת, ניתן להסביר מה זה אטום:

(זאת לא הגדרה אלא הסבר בלבד!) אטומים הם הלבנים הקטנות ביותר שמהן מורכבים כל החומרים.

החומרים מורכבים מאטומים שונים ובסך הכול יש מעל מאה סוגי אטומים.

כל סוג של אטומים נקרא יסוד (או יסוד כימי).

על הרעיון של אטומים מתבססות רב הטכנולוגיות של ימינו, כגון תעשיה כימית, ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה, טכנולוגיות גרעיניות ועוד. על כן אושש המודל בהרבה דרכים שונות ולמעשה אין ספק שהוא נכון. יחד עם זאת, מבחינת הפילוסופיה המדעית נשאר האטום מודל בלבד עם כל המגבלות הנובעות מכך.