מוצק

נכתב ע"י alexL בד', 01/09/2019 - 09:19

כמו שנאמר קודם, במצב מוצק חל סדר רחוק ותנועת החלקיקים מוגבלת ביותר. מעשית, זה אומר שבחומר מוצק קיימת תבנית קבועה שהחלקיקים מסודרים בהתאם לתבנית כזאת. תבנית כזאת נקראת סריג (lattice):

סריג הוא תבנית דמיונית אינסופית בעלת צמתים שבהם נמצאים חלקיקי חומר מוצק.

כל חומר שיש לו סריג, נחשב למוצק אמתי. וגם להפך, לכל מוצק אמתי בהכרח יש סריג.

יש לציין שבין ההגדרה שלעיל לבין המציעות קיימת סטייה חשובה אחת:

מבחינת הקריטריונים המאקרוסקופיים וגם מבחינת התחושה האינטויטיבית שלנו, מוצק הוא חומר ששומר על צורתו וגם על נפחו. לרוב החומרים העומדים בדרישה על שימור הצורה והנפח באמת יש סריג והחלקיקים שלהם מדגימים סדר רחוק. יחד עם זאת, קיימים חומרים המתנהגים כמוצקים לכל דבר, כאשר הצורה והנפח שלהם קבועים במהלך התצפית, אך לחומרים כאלה אין שום סריג והסדר בין החלקיקים שלהם הוא סדר קרוב בלבד (כמו לנוזל). חומרים כאלה נקראים אמורפיים (מילולית, "מחוסרי צורה"). לחומרים אמורפיים שייכים זפת, זכוכית, גומי, רוב הפלסטיקים ועוד. חומרים אמורפיים משלבים תכונות של מוצק (כגון, נפח וצורה קבועים) עם תכונות מסוימות של נוזל (למשל, סדר קרוב) ולכן הם לא כלולים במוצקים אמתיים. בהמשך הדיון אני אשתמש במונח "מוצק" ו"מוצק אמתי" ללא הבדלה ואם נדבר על חומר אמורפי, אציין את זה במפורש.

חומרים מוצקים יוצרים גבישים. עצם העובדה שלגבישים יש מבנה מסודר, פאות וצלעות מסודרות הוא השלכה ישירה של קיום הסריג.