מודל

נכתב ע"י alexL בב', 12/03/2018 - 05:14

מאחר ולמדע אופי אמפירי, פעילות מדעית כוללת איסוף תצפיות, הן פסיבי והן בדרך ניסונית. התוצאה הטבעית של איסוף התצפיות היא הצטברות של כמות ניכרת של מידע בלתי מסודר. לכן קיים צורך לסדר את התצפיות והדבר נעשה באמצעות מודלים.

מודל הוא ביטוי של מתאם (קורלציה) של שניים או יותר פרמטרים אמפיריים.

כאשר קיימת קורלציה בין נתונים אמפיריים, אפשר להניח כי אחד מהם מושפע מהשני, או שניהם מושפעים בפרמטר נוסף. המהות של השפעה זאת יכולה להיות ידועה או בלתי ידועה, אך אחת ההנחות הבסיסיות ביותר במדע היא שתאימות בין שניים או יותר נתונים לא יכולה להיות מקרית, כאשר מדובר במספר מספיק גדול של תצפיות בקורלציה. למשל, אם אחרי גשם בודד מופיע עובש על קיר, הדבר בהחלט יכול להיות צירוף מיקרים, אך אם כמות מספיק גדולה של גשמים כל פעם צופים בהופעת עובש, מדובר בקורלציה. הסינון של קורלציות וההפרדה ביניהן להתאמות מקריות נעשים באמצעות שיטות סטטיסטיות.

הספקטרום הנראה של מימן

כאשר נקבעה קורלציה, אך לא ברורה מהות ההשפעה של גורם אחד על שני, ניתן לבנות מודל סטטיסטי (או מודל אמפירי). כך למשל, בשנת  1890 הציע יוהנס רידברג נוסחה שמתארת ואף נותנת חיזוי לאורך גל של קווים הנצפים בספקטרום של מימן:

$ \frac{1}{\lambda}=R(\frac{1}{n_1^2}−\frac{1}{n_2^2})$

לאף אחד ובטח לא לרידברג עצמו לא היה ידוע למה מתקיימת התלות שלעיל, אבל היא עבדה. זוהי דוגמה קלסית למודל אמפירי.

כעבור מספר שנים פיתחו אינשטטין, פלאנק, בור ואחרים את המודל הקוונטי ולפיו היה ברור שכל זוג מספרים שבנוסחת רידברג מתאר מעבר אלקטרון באטום מרמת אנרגיה אחת לאחרת. מודל זה כבר אינו אמפירי אלא פנומנולוגי. מודל פנומנולוגי יכול גם להיות קרוי תיאוריה והוא לא רק קובע קורלציה בין גורמים שונים אלא גם מסביר את המהות של התופעה הנצפית.

מודל אמפירי נחשב לשלב פחות מתקדם ומודל פנומנולוגי או תיאוריה נחשבים לפרי הכי יקר בפעילות מדעית. יחד עם זאת אסור לשכוח על כך שגם תיאוריות וגם מודלים סטטיסטיים הם כולם מתארים רק את התובנות שלנו בעת מסוימת ותמיד קיים סיכוי שתצפית חדשה תפריך תאוריה הכי מבוססת ומוכרת.