קשר

נכתב ע"י alexL בש', 12/29/2018 - 15:53

בחלק זה נדון בקשר בין אטומים.

חומרים בנויים מאטומים והאטומים נקשרים זה לזה בחומרים. הדרך בה אטום אחד נקשר לאטום אחר, נקראת קשר כימי. קשר כימי יכול להיווצר במספר דרכים ודרכים אלה תלויות באופי (מתכתי או אל-מתכתי) של האטומים הקשורים. ניתן להגדיר שלושה מקרים גבוליים של קשר כימי כדלקמן:

  1. אטום מתכת נקשר לאטום מתכת: הקשר נקרא קשר מתכתי
  2. אטום מתכת נקשר לאטום אל-מתכת: הקשר נקרא קשר יוֹני
  3. אטום אל-מתכת נקשר לאטום אל-מתכת: הקשר נקרא קשר קוֹבָלֶנטִי

אלה שלושת הקשרים הקרויים יחד קשרים ראשוניים. בפועל, ברוב החומרים הקשר משלב תכונות של כמה קשרים בו-זמנית. לדוגמה, במלח בישול הקשר הוא יוני בכ-60% וקובלנטי בכ-40%. אף על פי כן, ברב המקרים ניתן להתעלם מקשרים מעורבים ולראות כל קשר כ"מקרה טהור".

בנוסף לקשרים ראשוניים קיימים קשרים שניוניים המחברים קבוצות שלמות (מולקולות, צבירים ועוד) של אטומים כאשר בתוך קבוצה קשורים האטומים בקשרים ראשוניים.