שכבה כפולה

Submitted by alexL on Sat, 12/01/2018 - 07:51

כאשר פוטנציאל אלקטרודה סוטה מה-ZCP, מתרכזים בקרבתה יונים בעלי סימן הפוך. הדבר גורם לכך, שהפוטנציאל האפסי של מעמקי האלקטרוליט מתחיל לסטות מאפס בקרבת האלקטרודה וככל שיותר קרוב לאלקטרודה נמדוד אותו, כך יותר "מנוגד" לפוטנציאל האלקטרודה יהיה הפוטנציאל של האלקטרוליט. כך נוצרת שכבה כפולה.

מבנה השכבה הכפולה

למשל, אם מטען האלקטרודה יהיה שלילי, אז יהיה הפוטנציאל באלקטרוליט בקרבת האלקטרודה חיובי ואז תהיה השכבה הכפולה מורכבת מפני המתכת השליליים ושכבת האלקטרוליט החיובית. שכבה כפולה היא הפרעה לתנועה חופשית של חלקיקים. למעשה, כל תהליך אלקטרודי מתרחש בתוך השכבה הכפולה, כאשר העובי שלה הוא כמה מיקרונים בודדים.