עקיפה

עקיפה של גל קולעקיפה (בלועזית דיפרַקציה) היא יכולת גל לעקוף מכשול.

אחת הדוגמאות הפשוטות ביותר לעקיפה היא יכולתנו לשמוע קול, כאשר מקורו נמצא מעבר לפינת בניין. אם הקול היה מתפשט בקו ישר, כמו שתף חלקיקים, היה לא ניתן לשמוע אותו מנקודה שבה בתמונה מצוירת האוזן. עצם העובדה שאנחנו שומעים די טוב קולות שמקורותיהם מוסתרים מאיתנו ע''י קירות, בתים, עצים ומכשולים אחרים היא הוכחה של תופעת העקיפה. עקיפה נצפית גם בים, כאשר ניתן לראות שגלים מצליחים להגיע גם למקומות מאחורי סירות, אבנים או שוברי גלים. הודות לעקיפה של קרני שמש אנו רואים את השמיים הכחולים ואת החלב בלבן.

בפיזיקה מודרנית לתופעת העקיפה מקובלת הגדרה יותר נרחבת:

עקיפה היא כל סטייה מקו ישר בהתפשטות גל.

הגדרה זו פחות ברורה ומובנת מהראשונה, אבל היא מאפשרת לכלול לתחום העקיפה תופעות חשובות הנובעות מאותה התופעה, אך לא קשורות ישירות לעקיפת מכשולים. למעשה, עקיפה והתאבכות הן שתי פנים של אותה התופעה. האחת תמיד נלווית ע''י השניה ולפעמים לא ניתן או קשה להגדיר במדויק, אם מדובר בהתאבכות או בעקיפה. אנחנו נראה את זה בהמשך ובינתיים נסתפק בדיון קצר בעיקרון הויגנס המאפשר להסביר את תופעת העקיפה.