הרכבת גלים

מה קורה, אם שני גלים (או יותר) באים לאותה הנקודה? כל אחד מהם גורם לתנודה בהתאם לתכונות שלו. התוצאה תיראה, למשל, בצורה הבאה:

כפי שאפשר לראות בסרטון, שני גלים שונים (המצוינים בסרטון כ-"wave 1" ו-"wave 2") גורמים להווצרות גל מורכב המשלב את שניהם. תופעה זו נקראת הרכבה (סוּפֶּרפּוֹזיציה). על מנת לקבל את המאפיינים של כל נקודה של גל מורכב, יש לחבר בצורה וקטוריאלית את המאפיינים של כל הגלים המרכיבים אותו עבור כל נקודה ונקודה. בצורה מתמטית (עבור גלים סינוסוידליים) ניתן לבטא את ההרכבה בצורה הבאה:

גל ראשון: x1(t)=A1sin(ω1t + φ1)

גל שני: x2(t)=A2sin(ω2t + φ2)

הגל המורכב: x1+2 =x1 + x2 = A1sin(ω1t + φ1) + A2sin(ω2t + φ2)