מאפיינים של גל

על מנת לתאר גל, יש להגדיר את המאפיינים שלו, החשובים ביניהם נתונים מטה:

פאזה

פאזה היא סטייה של נקודה נתונה בגל מנקודת ייחוס שרירותית (בדרך כלל, מנקודת שווי משקל שבה לא מופיעה השפעת הגל)

בתמונה מטה נתונות ארבע פאזות בגל המצוינות בחצים (פאזה אדומה היא פאזת המקסימום, פאזה ירוקה היא פאזת המינימום, פאזה חומה היא פאזת שווי המשקל או פאזת אפס ופאזה שחורה שלא זכתה בשם מיוחד):

שימו לב, כי פאזות משתנות כל הזמן, הן "רצות" לאורך הגל. חלקיקים, לעומת זאת, לא נעים בכיוון תנועת הגל אלא רק מבצעים תנודות כלפי מעלה ומטה (שימו לב על אחד החלקיק אשר מצוין בצבע בורדו).

היות וצורה של גלים רבים קרובה לעקומת סינוס, מוח להביע פאזה בצלעות או ברדיאנים. אם ניעזר בזה, נוכל לסמן את פאזת המקסימום האדומה כ-π/2, פאזת המינימום הירוקה כ-3π/2, פאזת האפס כ-0, π, 2π,...nπ ואת הפאזה השחורה נסמן (לשם שינוי) כ-100o.

 

אורך גל

אורך גל הוא המרחק בין שתי נקודות קרובות הנמצאות באותה הפאזה.

נמדד ביחידות אורך, לרוב במטרים.

הגדרה אחרת:

אורך גל הוא המרחק שהגל מספיק להתפשט עליו במשך מחזור אחד.

תדירות

תדירות היא הזמן שעובר עדש יחזור חלקיק לאותה הפאזה (כלומר, זמן מחזור).

התדירות נמדדת ביחידות של הרץ (Hz), כאשר הרץ אחד הוא מחזור אחד לשנייה.

 

אמפליטודה

אמפליטודה היא המרחק שחלקיק בגל עובר בין פאזת המינימום לפאזת המקסימום.

האמפליטודה נמדדת ביחידות אורך, במטרים.