שאלות חוזרות בהנדסת חומרים

תשובות, הערות והסברים בנוגע לקורסים ב:

  • מבוא לחומרים א+ב
  • תורת חומרים