פוטנציאל של מעגל סגור אידיאלי

Submitted by alexL on Sat, 12/01/2018 - 06:51

אם נסגור את המעגל החשמלי של התא באמצעות מוליך אלקטרונים (חוט מתכת), יזרמו האלקטרונים העודפים מהאנודה אל הקתודה שעליה קיים מחסור אלקטרונים. במקרה האידיאלי בכל עת שעל האנודה נוצר אלקטרון חופשי חדש, הוא יזרום מיידית אל הקתודה וייקלט עליה בתהליך חיזור. במצב כזה דרך החוט יזרום זרם, אבל הפרש הפוטנציאלים על שתי האלקטרודות יהיה אפסי, כך שלא יהיה מתח חשמלי בין האלקטרודות. היות ולא ניתן למדוד פוטנציאל מוחלט אלא רק פוטנציאל יחסי, שה"אפס" שלו תלוי בסקלת המדידה, הפוטנציאלים היחסיים של שתי האלקטרודות לא בהכרח יהיו אפסיים. נהוג לדבר כי בתנאים של מעגל סגור אידיאלי מתקיים על כל אלקטרודה פוטנציאל של מטען אפסי ZCP (zero charge potential) ובין האלקטרודות אין הפרש פוטנציאלים.