פורמט אנטי-הנדסי

Submitted by alexL on Mon, 02/19/2018 - 12:19

מעניין, כמה נקודות (נניח, מתוך 5) יש להוריד לסטודנט על חישוב גאוני הבא:

1300=0.33⋅10−2