פורמט אנטי-הנדסי

@site is currently under a large upgrade. Thank you for your patience. Please visit http://oldsite.al-chemist.info to see the spare mirror.
האתר בשדרוג וזה ייקח זמן. נא לבקר בראי של האתר הישן בכתובת הבאה: http://oldsite.al-chemist.info

נכתב ע"י alexL בב', 02/19/2018 - 12:19

מעניין, כמה נקודות (נניח, מתוך 5) יש להוריד לסטודנט על חישוב גאוני הבא:

$$ {{1} \over {300}} = {0.33} \cdot {10 ^{ -2}} $$