ארגון מבנה של חומר אורגני

נכתב ע"י alexL בו', 01/11/2019 - 18:46

מבנה של כל חומר אורגני מתבסס על אטומי פחמן. אטומי פחמן יכולים להסתדר בשרשראות או להסתעף. היות ומבנה כזה הוא אופייני לחומרים אורגניים, מקובל לדבר על מספר מרכיבים טיפוסיים במבנה של כל תרכובת אורגנית. מרכיבים אלה הם (ראה דוגמה בציור מטה):

השלד הפחמני

שרשרת פחמנית (carbon chain) היא רצף אטומי פחמן. בדרך כלל, מדברים על שרשרת ישרה כמו בציור, אך לפעמים יכולה להיות מוזכרת גם שרשרת מסתעפת.

שלד פחמני (carbon skeleton). מושג זה דומה מאוד לשרשרת פחמנית, אבל בניגוד לשרשרת השלד כולל תמיד את כל אטומי הפחמן במולקולה.

הערה: בכתיבת נוסחת המנה חשוב לזכור שהערכיות של כל אטום פחמן היא ארבע. על כן יש להוסיף לכל אטום פחמן בשלד מספר אטומי מימן כזה שסכום מספר הקשרים היוצאים מאטום הפחמן הנתון ואטומי המימן "השייכים" לאטום פחמן זה, תמיד יהיה 4.

מתמרים (substituents) הם כל האטומים וקבוצות האטומים המחוברים לאטומי השרשרת הפחמנית. שים לב: מתמר יכול להיות אטום פחמן עם אטומי מימן השייכים לו או אף שרשרת משנית של כמה אטומי מחמן. המתמרים אינם מרכיב הכרחי, זאת אומרת יש חומרים אורגניים ללא מתמרים.

קבוצה פונקציונלית (functional group) היא מתמר המורכב ממספר אטומים והאחראי על תכונות כימיות של החומר הנתון.

למעשה, כל חומר אורגני ניתן לראות כשילוב של שלד פחמני וקבוצות פונקציונליות. במקרים רבים רוצים להדגיש את חשיבות הקבוצות הפונקציונליות ואז מסמנים את השלד הפחמני באות R (מלשון radical "שורש").