מעניין, כמה נקודות (נניח, מתוך 5) יש להוריד לסטודנט על חישוב גאוני הבא:

1300=0.33⋅10−2

Previous Post Next Post