מדע

@site is currently under a large upgrade. Thank you for your patience. Please visit http://oldsite.al-chemist.info to see the spare mirror.
האתר בשדרוג וזה ייקח זמן. נא לבקר בראי של האתר הישן בכתובת הבאה: http://oldsite.al-chemist.info

נכתב ע"י alexL בא', 02/18/2018 - 05:57

למושג של מדע יש לפחות שני משמעים. במשמע הנרחב, המדע הוא כל מה שקשור להשגת ידע חדש בכל דרך ובכל שיטה. על פי המשמע המצומצם יותר, מתאפיין המדע בכמה תכונות חשובות:

  • המדע הוא בהכרח אמפירי, כלומר משיג מידע החדש מתצפיות בעולם ובתופעות בו.
  • המדע הוא ניסיוני, כלומר הדרך הנפוצה ביותר להשיג ידע חדש היא לערוך ניסוי ולנתח את תוצאותיו.

במשמע המצומצם, כל מידע מדעי חייב להיות

  • הדיר (אם נחזור על ניסוי מסוים מספר פעמים, נקבל כל פעם תוצאות זהות),
  • אובייקטיבי (לא משנה, מי עורך ניסוי. כל חוקר בעל מיומנויות וידע מתאימים יכול לחזור על ניסוי ולשחזר את תוצאותיו)
  • ובדוק (זה שהחזיק מעמד לאחר תקופה מסוימת שבה כל אחד היה יכול להטיל ביקורת על המידע המוצע.

במובן המצומצם, תקף המונח של מדע רק על מדעי הטבע: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ועוד. שאר המקצועות הנלמדים בבתי ספר ואוניברסיטאות אינם נכללים למדעים וזה משום שהידע בהם נרכש לא מניסויים או איננו הדיר או אובייקטיבי. הנאמר כאן לא מתכוון לפגוע במקצועות המכובדים האחרים, אלא רק קובע עובדות: לא ניתן לערוך ניסוי הדיר בהיסטוריה, כי אין שום אפשרות לשחזר במדויק את התנאים שלו. אי אפשר לקבל בספרות ידע אובייקטיבי, כי הוא תלוי מדי באישיות.

באתר זה המונח של מדע כוונתו תמיד למשמע המצומצם.