אמת מדעית

@site is currently under a large upgrade. Thank you for your patience. Please visit http://oldsite.al-chemist.info to see the spare mirror.
האתר בשדרוג וזה ייקח זמן. נא לבקר בראי של האתר הישן בכתובת הבאה: http://oldsite.al-chemist.info

נכתב ע"י alexL בא', 02/18/2018 - 12:21

המדע לא מסוגל לגלות את האמת. לפחות לא את האמת המוחלטת. כל עובדה שנקבעה ע''י המדע וכל דעה המסתמכת על המדע, יכולות להיות אמתיות, אך לא בהכרח. וזה עקרוני.

הנאמר לעיל נובע ישירות מההגדרה הנרחבת של המדע (ופי כמה וכמה נובע מההגדרה המצומצמת שלו): הרי המדע היא אמפירי, זאת אומרת הוא מתבסס על התצפיות שלנו והתצפיות שלנו הן אינדוקטיביות ולכי כך לעולם לא ניתן להיות בטוח בכך שיש לנו את כל התצפיות של כל האירועים שהיו ויהיו אי פעם. תציד קיים סיכוי שברגע הבא מישהו יצפה באירוע הסוטה מהדעה המדעית הקיימת. דברים כאלה ידועים למדע די טוב, למשל:

מאות שנים היה המדע הקדום טוען כי השמש מסתובבת סביב הארץ. ראוי להדגיש כי דעה זאת הייתה מקובלת על כולם (או לפחות על רובם ככולם), ברורה מאליה ולא דרשה נימוקים והוכחות. לאחר מכן הגיע המדע למסקנה כי הארץ מסבבת סביב השמש. כעבור כמאה שנים של ויכוחים ודיונים הדעה החדשה הזאת נהייתה מקובלת על כולם, ברורה מאליה ולא חייבת הוכחות ונימוקים. כעת יותר מקובל לתאר את התנועה של שני גופי השמש הללו כתנועה של שניהם מסבים למרכז המשותף.

האם אפשר להיות בטוח שמחר או בכל רגע אחר בעתיד לא תשתנה הדעה על התנועה של השמש ושל הארץ עוד פעם? - לא!

החל מהמאה השבע עשרה היה המדע משוכנע כי האור הוא גל ואין לא מסה ואין הוא מורכב מחלקיים. בשנת 1905 הוכיח אלברט אינשטיין כי האור מורכב מרצף חלקיקים זעירים, פוטונים. כעבור מספר שנים נוספות גילו כי לעלומת אור יש מסה.

האם ניתן לסמוך על המידע הזה במובן שזוהי האמת? - לא!