@site is currently under a large upgrade. Thank you for your patience. Please visit http://oldsite.al-chemist.info to see the spare mirror.
האתר בשדרוג וזה ייקח זמן. נא לבקר בראי של האתר הישן בכתובת הבאה: http://oldsite.al-chemist.info

המודל הקלאסי של האטום

נכתב ע"י alexL בב', 03/19/2018 - 10:58

המודל הקלאסי של האטום קרוי לעתים המודל הפלנטרי וזה משום שקיים דימיון הדוק בין מבנה מערכת השמש למבנה האטום בהתאם למודל זה. המודל התגבש בעיקר אחרי הפרסום המחקר של ארנסט רדפורד ב-1919 שבמחקר הודגם בצורה משכנעת כי האטום מורכב מגרעין קטן וכבד בעל מטען חשמלי חיובי ואלקטרונים, הם חלקיקים זעירים מאוד וחסרי מסה המסתובבים סביב הגרעין.

מבנה אטום

נכתב ע"י alexL בב', 03/19/2018 - 08:42

המבנה של אטומים הוא אחד הנושאים החשובים ביותר במדע המודרני. השגת המידע על מבנה האטום קשה ומסובכת וזה משום שהאטומים קטנים מאוד והצפיה הישירה בהם לא הייתה אפשרית עד לתקופה האחרונה. למרות שהיום קיימות שיטות (כגון, מיקרוסקופיה אלקטרונית) המאפשרות צפייה באטום, לא ברור עד כמה התצפיות רלוונטיות וכיצד לקבוע את הדיוק שלהן. לפי כך, לתיאור מבנה האטום פותח מספר מודלים תיאורטיים. כל מודל אושש ע''י מספר ניסויים, אומנם כל מודל מוגבל ויש לו יתרונות וחסרונות מסוימים.

עדויות ונימוקים לטובת המודל האטומי

נכתב ע"י alexL בא', 02/25/2018 - 09:07

קיים מספר רב מאוד של עובדות אמפיריות המעידות לטובת המודל האטומי. חלק מעדויות אלה הן "אישוש בדיעבד", כאשר השימוש במודל האטומי גרם לפיתוח של טכנולוגיות מסוימות שהאנושות משתמשת בהן שנים רבות וטכנולוגיות אלה הוכיחו את עצמן מבחינה מעשית: אלקטרוניקה, מחשבים, כימיה, פיזיקה גרעינית ועוד.

עובדות אחרות קדמו לגיבוש של הרעיון על אטומים וגרמו ישירות לניסוח של המודל. נציין את החשובות ביניהן:

אטום

נכתב ע"י alexL בא', 02/25/2018 - 08:44

בליבת המודל המדעי המודרני נמצא המושג של אטום. מאחר ומדובר ברעיון יסוד, לא ניתן להגדיר את האטום באמצעות מונחים אחרים. למעשה, המושג של אטום הוא מין של אקסיומה אשר אינה מוגדרת בהליך הגיוני מקפיד אלא באמצעותה מוגדרים מונחים אחרים. יחד עם זאת, ניתן להסביר מה זה אטום:

(זאת לא הגדרה אלא הסבר בלבד!) אטומים הם הלבנים הקטנות ביותר שמהן מורכבים כל החומרים.

החומרים מורכבים מאטומים שונים ובסך הכול יש מעל מאה סוגי אטומים.

מודל

נכתב ע"י alexL בה', 02/22/2018 - 17:33

מאחר ולמדע אופי אמפירי, פעילות מדעית כוללת איסוף תצפיות, הן פסיבי והן בדרך ניסונית. התוצאה הטבעית של איסוף התצפיות היא הצטברות של כמות ניכרת של מידע בלתי מסודר. לכן קיים צורך לסדר את התצפיות והדבר נעשה באמצעות מודלים.

מודל הוא ביטוי של מתאם (קורלציה) של שניים או יותר פרמטרים אמפיריים.

על ריבוי המלל במבחנים

נכתב ע"י alexL בד', 02/21/2018 - 09:59

"קיצור היא נשמתו של שנינות." כך נאמר ב"המלט" של שייקספיר. יחד עם זאת, משלמים על פי רב דווקא על פי מספר המילים שנכתבו. כתוצאת הסתירה הנ''ל, כותבים סטודנטים הרבה מלל במבחן לכאורה על מנת להדגים את עומק ההבנה, את מידת ההשקעה ואת לא יודע מה עוד. מה שמודגם בפועל לעתים קרובות מדי, הוא חוסר ידע בסיסי.

מסקנה: מי שלא רוצה להדגים את טמטומו, שלא ירבה במילים.

(ברור מאליו, כי המסקנה תקפה גם על הכותב)