אלקטרוכימיה מה היא?

נכתב ע"י alexL בו', 11/30/2018 - 18:49

כפי שזה נובע מהשם, אלקטרוכימיה חוקרת תופעות חשמליות המלוות תגובות כימיות. במקרים אחדים, תגובות כימיות גורמות לתופעות חשמליות, כגון לזרימת זרם חשמלי. במקרים אחרים, זרם חשמלי יכול לגרום להפיכות כימיות.

בתהליך אלקטרוכימי משתנים פרמטרים חשמליים, כגון מתח, עוצמת זרם, התנגדות ואחרים. על כן, תהליך אלקטרוכימי ניתן למדידה באמצעות כלים חשמליים. במובן נרחב, תהליכים אלקטרוכימיים יכולים להתרחש במערכת בכל מצב צבירה. אף על פי כן ברוב המוחלט של מחקרים מורכבת מערכת אלקטרוכימית משני חלקים, כאשר אחד הוא "חשמלי" הכולל ספק כוח, מכשירי מדידה (וולטמטר, אמפרמטר ואחרים) ומוליכי זרם (חוטי חשמל). מטבע הדברים, חלק זה מוצק. החלק השני של מערכת אלקטרוכימית הוא "כימי" והוא יכול להיות מוצק, נוזלי או גזי. למרות שקיימים ומתפתחים מחקרים אלקטרוכימיים ש"החלק הכימי" בהם הוא מוצק או גז, רוב התופעות באלקטרוכימיה נחקרו ותוארו עבור מערכות נוזליות.

המגע בין "חלקה החשמלי" ל"חלקה הכימי" של מערכת אלקטרוכימית מתקיים הודות למתווכים הקרויים אלקטרודות. למעשה, תופעות אלקטרוכימיות מתרחשות על הגבול בין המערכת הכימית לפני השטח של אלקטרודה. בשל כך, קיימת הגדרה מצומצמת של אלקטרוכימיה, היא יותר נפוצה ויותר מעשית:

אלקטרוכימיה חוקרת תופעות מעבר מטען חשמלי בין אלקטרוליט נוזלי לפני השטח של אלקטרודות.